Udhëzimet e garancisë

● Gjatë periudhës së garancisë, kompania jonë jep periudha të ndryshme garancie për kategori të ndryshme produktesh

1. Periudha e garancisë së riparimit të transduktorit tejzanor është një vit (shënim i veçantë: garantohen vetëm artikujt e riparuar. Për shembull, nëse koka e tingullit të një dhënës tejzanor është riparuar, koka e tingullit të transduktorit tejzanor është e garantuar për një vit, por artikujt e tjerë të transduktorit tejzanor nuk janë të garantuara)

2. Periudha e garancisë për të gjitha llojet e aksesorëve të transduktorëve ultrasonikë është një vit (shënim i veçantë: pjesët e dëmtuara nga shkaqe njerëzore nuk mbulohen nga garancia).

3. Periudha e garancisë për riparimin endoskopik është gjashtë muaj për disa lente të buta dhe tre muaj për pasqyra të tjera të buta uretrale, lente të forta, sisteme kamerash dhe instrumente

● Gjatë përdorimit normal të periudhës së garancisë, defekti i shkaktuar nga produktet tona, kompania jonë do të jetë përgjegjëse për riparimin falas;Pasi klienti merr produktin, faji i shkaktuar nga arsye njerëzore, kompania jonë nuk garanton

● Produktet në përdorim në të ardhmen, nëse ka një problem mund të ketë kontakt në kohë me kompaninë tonë, kompania jonë do të jetë hera e parë që ju të zgjidhni konfuzionin